Deze voorwaarden en bepalingen ("Overeenkomst") beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de function-tool.com website ("Website" of "Dienst") en een van haar gerelateerde producten en diensten (collectief, "Diensten"). Deze overeenkomst is wettelijk bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. ("function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V.", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" naar dergelijke entiteit zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. U erkent dat deze Overeenkomst een contract tussen u en function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. is, ook al is het elektronisch en is het niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Vereiste leeftijd

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Website en Diensten te gebruiken. Door gebruik te maken van de Website en Diensten en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Facturering en betalingen

U dient alle vergoedingen of kosten voor uw account te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Waar Diensten worden aangeboden op een gratis proefperiode, kan betaling worden vereist na afloop van de gratis proefperiode, en niet wanneer u uw factureringsgegevens invoert (die vereist kunnen zijn vóór het begin van de gratis proefperiode). Indien uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico vormt, zullen wij u vragen ons een kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto te verstrekken, en eventueel een kopie van een recent bankafschrift van de creditcard of bankpas die voor de aankoop is gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven.

Nauwkeurigheid van de informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Website of Diensten onjuist is op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die op de Website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Website of Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Als u besluit om diensten van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, wordt u erop gewezen dat uw toegang en gebruik van dergelijke andere diensten uitsluitend worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden van dergelijke andere diensten, en wij onderschrijven niet, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en doen geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun inhoud of de manier waarop zij omgaan met gegevens (met inbegrip van uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke vordering tegen function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. met betrekking tot dergelijke andere diensten. function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw inschakeling, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacy praktijken, gegevensbeveiliging processen of ander beleid van dergelijke andere diensten. U dient zich mogelijk te registreren voor of in te loggen bij dergelijke andere diensten op hun respectieve platforms. Door het inschakelen van andere diensten, geeft u function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens openbaar te maken als dat nodig is om het gebruik of de inschakeling van dergelijke andere dienst te vergemakkelijken.

Uptime garantie

Wij bieden een Service uptime garantie van 99% van de beschikbare tijd per maand. Indien wij er niet in slagen deze service uptime garantie te handhaven in een bepaalde maand (zoals uitsluitend door ons bepaald), kunt u contact met ons opnemen en een tegoed aanvragen op uw Servicekosten voor die maand. Het tegoed kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van verdere producten en diensten van ons, en is exclusief eventuele toepasselijke belastingen. De service uptime garantie is niet van toepassing op service onderbrekingen veroorzaakt door: (1) periodiek gepland onderhoud of reparaties die wij van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; (2) onderbrekingen die door u of uw activiteiten worden veroorzaakt; (3) onderbrekingen die geen invloed hebben op de kernfunctionaliteit van de Service; (4) oorzaken die buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn; en (5) onderbrekingen die verband houden met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele toepassingen, enz.), impliceren wij niet, direct of indirect, goedkeuring, associatie, sponsoring, onderschrijving, of verwantschap met enige gelinkte bron, tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld. Sommige van de links op de Website kunnen "affiliate links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, function-tool is een handelsmerk van Astroveo B.V. een affiliate commissie zal ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van, en wij staan niet in voor het aanbod van, bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient zorgvuldig de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden door te nemen van elke bron waartoe u toegang krijgt via een link op de Website. Het linken naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

Afwijzing van garantie

U gaat ermee akkoord dat deze Dienst wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis en dat uw gebruik van de Website en Diensten uitsluitend op eigen risico is. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Wij geven geen garantie dat de Diensten aan uw eisen zullen voldoen, of dat de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Dienst of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de Dienst of dat gebreken in de Dienst gecorrigeerd zullen worden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van de Dienst naar eigen goeddunken en op eigen risico geschiedt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot enige goederen of diensten gekocht of verkregen via de Dienst of enige transacties aangegaan via de Dienst tenzij anders vermeld. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u van ons of via de Dienst verkregen, zal enige garantie scheppen die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte brengen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt. Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst zal onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door toegang tot en gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen, bezwaren of klachten heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://function-tool.com/contact
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2022

DISCLAIMER

DISCLAIMER: DE VERSTREKTE INFORMATIE MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ADVIES OP OP HET GEBIED VAN PSYCHOLOGIE, GENEESKUNDE, ECONOMIE-FINANCIËN, ONROEREND GOED, JURIDISCHE ZAKEN OF ANDERE EN MOET IN GEEN GEVAL WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR BESLUITVORMING, MAAR PUUR VOOR ENTERTAINMENT REDENEN, OF GRATIS OF BETAALD.

GETUIGENISSEN, BEOORDELINGEN EN GOEDKEURINGEN ZIJN VRIJE INDIVIDUELE MENINGEN DIE NIET VERGELIJKBARE RESULTATEN VOOR IEDEREEN IMPLICEREN. LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Admiraal de Ruijterweg 24 1056 GJ Amsterdam Netherlands.