Ethiek 1: Respect voor iedereen

De producten en diensten aangeboden door Function Tool zijn niet gericht op mensen:

- In financiële moeilijkheden
- Minderjarigen
- Die niet in het volle bezit van hun geestelijke vermogens zijn

Ethiek 2: Eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid

Function Tool en haar personeel zijn volledig toegewijd aan de principes van eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid in de levering van hun producten en diensten aan hun klanten.

Alle medewerkers van de onderneming zorgen ervoor dat commerciële transacties, verzoeken om diensten, aankopen of indienstneming van personeel op een open, eerlijke en onpartijdige wijze worden afgehandeld.

Dit handvest bevat de gedragsnormen die van alle personeelsleden worden verwacht, alsook het beleid van de vennootschap inzake het aanvaarden van voordelen en het beheer van belangenconflicten in de uitoefening van officiële taken.

Dit Handvest is ook van toepassing op tijdelijk en deeltijdpersoneel in dienst van de Vennootschap.

DISCLAIMER

DISCLAIMER: DE VERSTREKTE INFORMATIE MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ADVIES OP OP HET GEBIED VAN PSYCHOLOGIE, GENEESKUNDE, ECONOMIE-FINANCIËN, ONROEREND GOED, JURIDISCHE ZAKEN OF ANDERE EN MOET IN GEEN GEVAL WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR BESLUITVORMING, MAAR PUUR VOOR ENTERTAINMENT REDENEN, OF GRATIS OF BETAALD.

GETUIGENISSEN, BEOORDELINGEN EN GOEDKEURINGEN ZIJN VRIJE INDIVIDUELE MENINGEN DIE NIET VERGELIJKBARE RESULTATEN VOOR IEDEREEN IMPLICEREN. LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Admiraal de Ruijterweg 24 1056 GJ Amsterdam Netherlands.